Anunț important admitere

În atenția candidaților admiși la programele de studii universitare de licență Psihologie IF, IFR și PIPP din etapa I (1 iulie-1august a.c)!!

- În conformitate cu Regulamentul de admitere al USH și contractele de studii, candidații declarați admiși au obligația ca în termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor să achite taxa de studii. În caz contrar, candidatul își pierde locul ocupat.Termenul limită pentru achitarea taxei este Sâmbătă 12 august a.c.

Program secretariat:

luni- vineri 9-16,30

sâmbătă 9-11,30

Program casierie:

luni- vineri 9-16,30

sâmbătă 9-11,30

CONTINUARE STUDII 2017-2018

Se primesc cereri pentru continuarea studiilor (în anul universitar 2017-2018) în limita cifrei de şcolarizare, pentru programele de studii ale facultăţii: Psihologie IF, Psihologie IFR şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar IF.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este: 30 August 2017

Pentru alte detalii, contactaţi secretariatul facultăţii (telefonic, e-mail).

CONTINUARE STUDII 2017-2018
Se primesc cereri pentru continuarea studiilor (în anul universitar 2017-2018) în
limita cifrei de şcolarizare, pentru programele de studii ale facultăţii: Psihologie IF,
Psihologie IFR şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar IF.
Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este: 30 August 2017
Pentru alte detalii, contactaţi secretariatul facultăţii (telefonic, e-mail).

ADMITERE 2017 - Studii de LICENŢĂ

Metodologie 

Regulament

ADMITERE 2017 - Studii de MASTER

Metodologie 

Regulament

Calendarul activităţilor semestrului al II-lea pentru anul III - programele de licenţă/ anul II - programele de master

Calendar