Sarbatori fericite!

Untitled.jpgLa multi ani!

Practica pedagogică - Modulul psihopedagogic (DPPD)

Studentii de la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, din anul III (anul universitar 2016-2017) care au optat pentru Modulul psihopedagogic si care vor efectua practica pedagogica la o unitate scolara din alta localitate decat cea stabilita de catre DPPD, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru promovarea disciplinei Practica pedagogica I de pe semestrul I: 
1. Practica pedagogica se va efectua cu un profesor de specialitate cu gradul I;
2. Studentii vor prezenta o adeverinta de la unitatea scolara precum ca, au efectuat 42 de ore de practica pedagogica (asistenta si predare);
3. Vor completa caietul de practica pedagogica pana la "Raportul asupra Practicii pedagogice desfasurare", inclusiv si il vor aduce in sesiunea de iarna pentru verificare si notare; acesta va contine stampila unitatii scolare si semnatura directorului.

În atenţia studenţilor înscrişi la Modulul Psihopedagogic (DPPD)

Conform HOTARARII nr. 454 din 22 iunie 2016 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016, Certificatul de absolvire al modulului psihopedagogic va contine 2 fotografii tip 3/4; studentii înscrisi la modulul psihopedagogic sunt aşteptaţi ca, până la sesiunea de examene din iarnă, să aducă cele două fotografii la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).


Referitor la organizarea practicii pedagogice pentru anul III: în data de 02.11.2016 la ora 8.45, studenţii înscrişi la modulul psihopedagogic sunt aşteptaţi de dna conf. univ. dr. Cristea Catalina la Liceul Nicolae Kretzulescu (str. Hristo Botev nr. 17, sector 3), în vederea efectuării stagiului de practică pedagogică.

Oferta pentru practică de specialitate pentru studenţi şi masteranzi - Fundaţia INOCENŢi/Romanian Children s Relief

PRACTICA

Evaluari pe parcurs

Calendarul EVALUARILOR pe parcurs 2016-2017