Situaţia şcolara pentru anul universitar în curs poate fi vizualizată în baza de date UMS prin intermediul conturilor individuale de acces.