Evaluarea continuă a studenţilor la programele de studii universitare de licenţă se realizează în două perioade de evaluare eşalonate pentru fiecare semestru. Cadrele didactice titulare de disciplină vor stabili data/datele de evaluare în lunile noiembrie şi decembrie pentru semestrul I, respectiv lunile martie şi mai pentru semestrul al II-lea. Ponderea evaluarilor pe parcurs reprezintă 20% din nota finală.