Tipărire

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, în baza procedurii privind echivalarea situaţiei şcolare a studenţilor aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret, precum şi a Hotărârii Consiliului Facultăţii, cererile de reluări/continuări studii şi cele ale studenților care solicită mobilități definitive la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, se depun la secretariatul facultății în perioada 1-15 septembrie 2021, însoțite de situația școlară în original, de fişele de disciplină/programele analitice, precum și de dovada plăţii taxei aferente.