ADMITERE POMRU – ETAPA A III-A

În perioada 20.09.2022 - 23.09.2022 (până la orele 16.00) se pot depune dosare de înscriere la admitere la programul de studii de masterat Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane.

Interviurile de admitere se desfăşoară la data de 27 septembrie 2022, la sediul facultăţii din str. Fabricii, nr. 46G, sector 6, Bucureşti.

 

TABEL REPARTIZARE POMRU etapa a III-a de admitere

 REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2021-2022 - ETAPA 3

 

În conformitate cu Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă, precum şi cu Metodologia de admitere la studii universitare de master, etapa a II-a de admitere se organizează la programele de studii, unde nu s-au ocupat locurile la etapa I de admitere, conform cifrei de şcolarizare. În acest sens în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, etapa a II-a de admitere se organizează la următoarele programe de studii:

  • Studii de licenţă – Psihologie, cu frecvenţă (IF)
  • Studii de master – Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane, cu frecvenţă (IF).

Precizăm faptul că la programele de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Psihologie IFR, Psihologie ID şi Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică au fost ocupate toate locurile, conform cifrei de şcolarizare, în etapa I de admitere.

Înscrierea în etapa a II -a de admitere se face la sediul facultăţii, conform calendarului admiterii:

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_LICENTA.pdf

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_MASTER.pdf

 

REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2021-2022 ETAPA 2

Repartizare interviuri ADMITERE etapa a doua Master POMRU

 

REZULTATE FINALE ADMITERE Master PCIP 2022-2023 - ETAPA 1

 

REZULTATE ADMITERE Master PCIP 2022-2023 ETAPA 1

REZULTATE ADMITERE Master POMRU 2021-2022 ETAPA 1

Repartizare admitere PCIP Comisie 1 - 27 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 2 - 27 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 1 - 28 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 2 - 28 IULIE 2022

Repartizare admitere POMRU - 28 IULIE 2022

 

Calendar Admitere Studii de MASTER

Metodologie Admitere Master FPSE 2022

PCIP Bibliografie și tematică admitere 2022

POMRU tematica admitere 2022

Fisa admitere Master 2022