În conformitate Regulamentul de desfășurare a alegerilor studenților în structurile de conducere ale Universității Spiru Haret (Art. 24), dat fiind faptul că rezultatele alegerilor din data de 17 noiembrie 2022 pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății nu au fost validate de Biroul Electoral Central (niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate), la nivelul Facultății de Psihologie și Științele Educației, București se vor repeta alegerile reprezentanților studenților în Consiliul facultății, după următorul calendar:

  • 22.11.2022
  • Depunerea candidaturilor pentru reprezentanții studenților în Consiliul facultății – 2 locuri.
  • DESFĂȘURAREA ALEGERILOR: 24.11.2022, interval: 10.00-14.00, în Amfiteatrul A4
  • Alegerea reprezentanții studenților în Consiliul facultății.

Pentru repetarea alegerilor reprezentanților studenților în Consiliul facultății au drept de vot studenții și masteranzii înmatriculați la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Cererile de candidatură se depun în ziua de 22.11.2022 la Secretariatul facultății (9.00-16.00) pentru a primi număr de înregistrare, urmând a fi avizate de către Biroul electoral studențesc. Cererea de candidatură va fi însoțită de:

  • Scrisoare de intenție și adeverință de student (adeverința se eliberează pe loc)

Componența Biroului electoral studențesc:

- Ilie (Vasilescu) Cristina, Anul II, PCIP

- Bușneagu Nelu Marius, Anul II, Psihologie IF

- Coman Mihaela, Anul III, PIPP