În atenţia studenţilor din anii I, II si III la programele de licenţă IF şi IFR

Situaţia şcolara pentru anul universitar în curs poate fi vizualizată în baza de date UMS prin intermediul conturilor individuale de acces.

Oferta educaţională pentru programele de licentă şi masterat 2016-2017

programele FPSE_LICENTA_ MASTER

Oferta educaţională a programelor de studii postuniversitare

Flyer Fpse_postuniversitare

Admitere studii de master 2016

Metodologie ADMITERE master 2016

Regulament propriu de organizare si desfasurare a admiterii master

Admitere studii de licenta 2016

Metodologie ADMITERE licenta 2016

Regulament propriu de organizare si desfasurare a admiterii licenta