În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților aprobat în ședința Senatului din data de 20.10.2020 precum și cu Procedura privind echivalarea situației școlare a studenților  - studenții care au absolvit cu diplomă de licență un alt program de studii pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior până la data de 5.03.2021 pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021.

Cererile se depun la secretariat împreună cu supliment de diplomă sau situația școlară (în copie), precum și cu fișa disciplinei respective de la instituția de învățământ absolvită anterior. 

Cererile vor fi analizate și soluționate de comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății.