REPETAREA ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

În conformitate Regulamentul de desfășurare a alegerilor studenților în structurile de conducere ale Universității Spiru Haret (Art. 24), dat fiind faptul că rezultatele alegerilor din data de 17 noiembrie 2022 pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății nu au fost validate de Biroul Electoral Central (niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate), la nivelul Facultății de Psihologie și Științele Educației, București se vor repeta alegerile reprezentanților studenților în Consiliul facultății, după următorul calendar:

  • 22.11.2022
  • Depunerea candidaturilor pentru reprezentanții studenților în Consiliul facultății – 2 locuri.
  • DESFĂȘURAREA ALEGERILOR: 24.11.2022, interval: 10.00-14.00, în Amfiteatrul A4
  • Alegerea reprezentanții studenților în Consiliul facultății.

Pentru repetarea alegerilor reprezentanților studenților în Consiliul facultății au drept de vot studenții și masteranzii înmatriculați la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Cererile de candidatură se depun în ziua de 22.11.2022 la Secretariatul facultății (9.00-16.00) pentru a primi număr de înregistrare, urmând a fi avizate de către Biroul electoral studențesc. Cererea de candidatură va fi însoțită de:

  • Scrisoare de intenție și adeverință de student (adeverința se eliberează pe loc)

Componența Biroului electoral studențesc:

- Ilie (Vasilescu) Cristina, Anul II, PCIP

- Bușneagu Nelu Marius, Anul II, Psihologie IF

- Coman Mihaela, Anul III, PIPP

CARE DINTRE NOI?

17 noiembrie 2022, ora 18.30
CARE DINTRE NOI? - Eveniment online de promovare a psihooncologiei,
organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, București,
cu sprijinul Asociației R.O.Z. și a regizoarei Chris Simion Mercurian

Care dintre noi-vizionare la Spiru Haret.JPG

Echivalari semestrul I - Anul universitar 2022-2023

Universitatea Spiru Haret                                                 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

În atenţia studenţilor care solicită echivalarea unor credite de studii

în semestrul I al anului universitar 2022-2023

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi cu Procedura privind echivalarea situației şcolare a studenţilor, studenții care au absolvit un alt program de studii, acreditat sau autorizat provizoriu să funcţioneze, pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior, până la data de 28.10.2022 pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023.

Cererile se depun la secretariat împreună cu suplimentul de diplomă în copie sau situația școlară în copie, precum și cu fișele disciplinelor pentru care se solicită echivalarea creditelor, emise de către instituția de învățământ absolvită anterior

Cererile vor fi analizate și soluționate de către comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății. 

ADMITERE 2022 - FPSE - Programe de studii universitare de LICENTA

În conformitate cu Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă, precum şi cu Metodologia de admitere la studii universitare de master, etapa a II-a de admitere se organizează la programele de studii, unde nu s-au ocupat locurile la etapa I de admitere, conform cifrei de şcolarizare. În acest sens în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, etapa a II-a de admitere se organizează la următoarele programe de studii:

  • Studii de licenţă – Psihologie, cu frecvenţă (IF)
  • Studii de master – Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane, cu frecvenţă (IF).

Precizăm faptul că la programele de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Psihologie IFR, Psihologie ID şi Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică au fost ocupate toate locurile, conform cifrei de şcolarizare, în etapa I de admitere.

Înscrierea în etapa a II -a de admitere se face la sediul facultăţii, conform calendarului admiterii:

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_LICENTA.pdf

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_MASTER.pdf

 

REZULTATE FINALE 2022 - PSIHOLOGIE IF - SESIUNEA II

 

REZULTATE 2022 - PSIHOLOGIE IF - SESIUNEA a 2-a

REZULTATE FINALE 2022 Psihologie IFR SESIUNEA 1

REZULTATE FINALE 2022 Psihologie ID SESIUNEA 1

REZULTATE FINALE 2022 PIPP SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie IF SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie IFR SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie ID SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 PIPP IF SESIUNEA 1

Calendar Admitere studii de Licenta

Metodologie Admitere Licenta FPSE 2022

Fisa chestionar admitere Licenta 2022

ADMITERE 2022 - FPSE - Programe de studii universitare de MASTER

ADMITERE POMRU – ETAPA A III-A

În perioada 20.09.2022 - 23.09.2022 (până la orele 16.00) se pot depune dosare de înscriere la admitere la programul de studii de masterat Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane.

Interviurile de admitere se desfăşoară la data de 27 septembrie 2022, la sediul facultăţii din str. Fabricii, nr. 46G, sector 6, Bucureşti.

 

TABEL REPARTIZARE POMRU etapa a III-a de admitere

 REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2021-2022 - ETAPA 3

 

În conformitate cu Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă, precum şi cu Metodologia de admitere la studii universitare de master, etapa a II-a de admitere se organizează la programele de studii, unde nu s-au ocupat locurile la etapa I de admitere, conform cifrei de şcolarizare. În acest sens în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, etapa a II-a de admitere se organizează la următoarele programe de studii:

  • Studii de licenţă – Psihologie, cu frecvenţă (IF)
  • Studii de master – Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane, cu frecvenţă (IF).

Precizăm faptul că la programele de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Psihologie IFR, Psihologie ID şi Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică au fost ocupate toate locurile, conform cifrei de şcolarizare, în etapa I de admitere.

Înscrierea în etapa a II -a de admitere se face la sediul facultăţii, conform calendarului admiterii:

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_LICENTA.pdf

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_MASTER.pdf

 

REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2021-2022 ETAPA 2

Repartizare interviuri ADMITERE etapa a doua Master POMRU

 

REZULTATE FINALE ADMITERE Master PCIP 2022-2023 - ETAPA 1

 

REZULTATE ADMITERE Master PCIP 2022-2023 ETAPA 1

REZULTATE ADMITERE Master POMRU 2021-2022 ETAPA 1

Repartizare admitere PCIP Comisie 1 - 27 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 2 - 27 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 1 - 28 IULIE 2022

Repartizare admitere PCIP Comisie 2 - 28 IULIE 2022

Repartizare admitere POMRU - 28 IULIE 2022

 

Calendar Admitere Studii de MASTER

Metodologie Admitere Master FPSE 2022

PCIP Bibliografie și tematică admitere 2022

POMRU tematica admitere 2022

Fisa admitere Master 2022