Anunt referitor la ziua de 29 noiembrie 2021

ANUNT 29 noiembrie 2021

Anunt alegeri studenti pentru Consiliul Facultatii

ANUNT ALEGERI STUDENTI CONSILIUL FACULTATII 2021

Anunt echivalare credite semestrul I, 2021-2022

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

 

În atenția studenților care solicită echivalarea unor credite de studii

în semestrul I al anului universitar 2021-2022

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și cu Procedura privind echivalarea situației școlare a studenților, studenții care au absolvit cu diplomă de licență un alt program de studii pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior, până la data de 29.10.2021 pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022.

Cererile se depun la secretariat împreună cu suplimentul de diplomă în copie sau situația școlară în copie, precum și cu fișele disciplinelor pentru care se solicită echivalarea creditelor, emise de către instituția de învățământ absolvită anterior. 

Cererile vor fi analizate și soluționate de către comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății. 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Dragi studenți și masteranzi, bun venit în Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret!

Deschiderea anului universitar 2021-2022 va avea loc în data de 04 octombrie 2021, în modul online.

Informații cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților academice pentru fiecare dintre programele de licență și master ale facultății vor fi transmise de către fiecare cadru didactic îndrumător de an / tutore de an în data de 04 octombrie 2021, prin intermediul platformei Google Meet, accesând link-ul pe care îl veți primi prin e-mail.

Succes, inspiraţie, avânt de cunoaștere și multă sănătate!

IN ATENTIA STUDENTILOR/ MASTERANZILOR DIN ANII TERMINALI

Anunt sesiune specială 16.09-17.09.2021