Decizia MEN privind eliberarea legitimaţiilor de călătorie

Conform adresei MEN – DGIU nr. 29890 din 24.04.2018, pentru studenţii şi masteranzii înmatriculaţi la forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ, indiferent de vârstă, se eliberează, în baza actului de identitate, LEGITIMAŢII DE STUDENT PENTRU GRATUITATE LA TRANSPORT.

Anunt plata taxa studiu online UMS

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.
 
Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:

În atenţia studenţilor înscrişi la Modulul Psihopedagogic (DPPD)

Conform HOTARARII nr. 454 din 22 iunie 2016 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016, Certificatul de absolvire al modulului psihopedagogic va contine 2 fotografii tip 3/4; studentii înscrisi la modulul psihopedagogic sunt aşteptaţi ca, până la sesiunea de examene din iarnă, să aducă cele două fotografii la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD - Sediul Central USH, Str. I Ghica nr. 13, et. 5).

În atenţia studenţilor din anii I, II si III la programele de licenţă IF şi IFR

Situaţia şcolara pentru anul universitar în curs poate fi vizualizată în baza de date UMS prin intermediul conturilor individuale de acces.