Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

 

În atenția studenților care solicită echivalarea unor credite de studii

în semestrul I al anului universitar 2021-2022

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și cu Procedura privind echivalarea situației școlare a studenților, studenții care au absolvit cu diplomă de licență un alt program de studii pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior, până la data de 29.10.2021 pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022.

Cererile se depun la secretariat împreună cu suplimentul de diplomă în copie sau situația școlară în copie, precum și cu fișele disciplinelor pentru care se solicită echivalarea creditelor, emise de către instituția de învățământ absolvită anterior. 

Cererile vor fi analizate și soluționate de către comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății.