În conformitate cu Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă, precum şi cu Metodologia de admitere la studii universitare de master, etapa a II-a de admitere se organizează la programele de studii, unde nu s-au ocupat locurile la etapa I de admitere, conform cifrei de şcolarizare. În acest sens în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, etapa a II-a de admitere se organizează la următoarele programe de studii:

  • Studii de licenţă – Psihologie, cu frecvenţă (IF)
  • Studii de master – Psihologie Organizaţională şi Managementul Resurselor Umane, cu frecvenţă (IF).

Precizăm faptul că la programele de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Psihologie IFR, Psihologie ID şi Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică au fost ocupate toate locurile, conform cifrei de şcolarizare, în etapa I de admitere.

Înscrierea în etapa a II -a de admitere se face la sediul facultăţii, conform calendarului admiterii:

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_LICENTA.pdf

https://pseb.spiruharet.ro/images/secretariat/Admitere/CALENDAR_ADMITERE_STUDII_DE_MASTER.pdf

 

REZULTATE FINALE 2022 - PSIHOLOGIE IF - SESIUNEA II

 

REZULTATE 2022 - PSIHOLOGIE IF - SESIUNEA a 2-a

REZULTATE FINALE 2022 Psihologie IFR SESIUNEA 1

REZULTATE FINALE 2022 Psihologie ID SESIUNEA 1

REZULTATE FINALE 2022 PIPP SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie IF SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie IFR SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 Psihologie ID SESIUNEA 1

REZULTATE 2022 PIPP IF SESIUNEA 1

Calendar Admitere studii de Licenta

Metodologie Admitere Licenta FPSE 2022

Fisa chestionar admitere Licenta 2022