Preînscrierea online este urmată obligatoriu de:

- depunerea dosarului de admitere în format fizic la Secretariatul Facultății;

- participarea la interviul de admitere (în ziua depunerii dosarului).

În situația în care NU se respectă pașii menționați mai sus, preînscrierea online NU asigură în mod automat calitatea de candidat la admitere.

Preînscrierea on line până la data de 23 iulie conferă scutirea de plata taxei de admitere.