Universitatea Spiru Haret                                                 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

În atenţia studenţilor care solicită echivalarea unor credite de studii

în semestrul I al anului universitar 2022-2023

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi cu Procedura privind echivalarea situației şcolare a studenţilor, studenții care au absolvit un alt program de studii, acreditat sau autorizat provizoriu să funcţioneze, pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior, până la data de 28.10.2022 pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023.

Cererile se depun la secretariat împreună cu suplimentul de diplomă în copie sau situația școlară în copie, precum și cu fișele disciplinelor pentru care se solicită echivalarea creditelor, emise de către instituția de învățământ absolvită anterior

Cererile vor fi analizate și soluționate de către comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății.