AI cercetare 1

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ în CERCETARE și MEDIUL ACADEMIC