DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, București

Director Departament:
lector univ. dr. Loredana BĂNICĂ

 

Membri în Consiliul Departamentului:

lector univ. dr. Loredana BĂNICĂ

conf. univ. dr. Silviu ȘERBAN

conf. univ. dr. Dragoș CÎRNECI