DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, București

Director Departament:
Conf.univ.dr. Ancuța Plăeșu

 

Membri în Consiliul Departamentului:

Conf.univ.dr. Ancuța Plăeșu

Conf.univ.dr. Dragoş CÎRNECI 

Lect.univ.dr. Monica AVRAMESCU