DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, București

Director Departament:
Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI

 

Membri în Consiliul Departamentului:

Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI - coordonator învățământ și cercetare științifică

Conf.univ.dr. Dragoş CÎRNECI - responsabil activitate cercetare științifică

Lect.univ.dr. Gratiela SION - responsabil evaluare multicriterială

Lect.univ.dr. Oana PĂNESCU - responsabil Erasmus; site-ul facultății; resurse învățare platforma e-learning Blackboard

Lect.univ.dr. Monica AVRAMESCU - responsabil Erasmus; site-ul facultății; resurse învățare platforma e-learning Blackboard