Regulamentul de organizare a Centrului IDIFR

Dovada acreditării Programelor de studii Psihologie-IFR, Psihologie-ID, HG 367/2023 publicată în M.O. nr. 342 bis din 24 aprilie 2023

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

Componența echipei manageriale Centrul ID/IFR

Director Centru ID/IFR, coordonare a procesului ID şi IFR la nivel de Facultate – conf. univ. dr. Loredana BĂNICĂ

Coordonare a procesului didactic şi organizatoric la ID şi IFR - lector univ. dr. Corina PANTELIMON, lector univ. dr. Victoria STAN

Secretară - activitatea de evidenţă a studenților și a documentelor specifice ID/IFR – Gabriela DINCĂ

Bibliotecă – gestionare a resurselor de studiu ID şi IFR - Liliana NEG POPESCU
 
 
Fisa postului director_Centrul ID/IFR
 
Fisa postului_coordonare didactica si organizare
 
Fisa postului_coordonator didactic
 
Fisa postului_secretar ID IFR
 
Fisa postului_bibliotecar ID IFR
 
 

Program Centru ID/IFR

Mai multe despre Departamentul ID/IFR al Universității:
DEPARTAMENTUL ID/IFR AL UNIVERSITATII SPIRU HARET