Regulamentul de organizare a Centrului IDIFR

Dovada autorizării Programului de studii Psihologie-IFR, HG 493/17 iulie 2013 publicat în M.O. nr. 447 din 22 iulie 2013

Hotărârea Senatului USH nr. 66/2 din 17 ianuarie 2012 privind organizarea programului de studii Psihologie la forma IFR

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

Componența echipei manageriale_Centrul ID/IFR

Director CentruID/IFR, coordonare strategică şi tactică a procesului ID şi IFR la nivelde Facultate – Conf. univ. Dr. Cristinel Pantelimon
Coordonare strategică şi tactică a procesului didactic şi de evaluare la ID şi IFR Lector univ.dr. Gheorghe Cojocariu
Coordonare strategică şi tactică a procesului didactic şi de evaluare la ID şi IFR Lector univ.dr. Monica AVRAMESCU
Secretară -  coordonare strategică şi tactică a activităţii de evidenţă a documentelor specifice ID – Gabriela DINCĂ
Secretară - coordonare strategică şi tactică a activităţii de evidenţă a documentelor specifice IFR – Margareta CONSTANTIN
Bibliotecă – coordonare strategică şi tactică a gestionării resurselor de studiu ID şi IFR LILIANA NEG

Program Centru ID/IFR

Regulamentul de organizare si functionare a Centrului ID/IFR

Mai multe despre Departamentul ID/IFR al Universității:
DEPARTAMENTUL ID/IFR AL UNIVERSITATII SPIRU HARET