ECHIPA MANAGERIALĂ

Director Centru ID/IFR, coordonare strategică şi tactică a procesului ID şi IFR la nivel de Facultate - Lector univ. Dr. Simona MARICA

Coordonare strategică şi tactică a procesului didactic şi de evaluare la ID şi IFR
Asistent univ.dr. Dan RUGINĂ

Coordonare strategică şi tactică a procesului de comunicare cu studenţii ID şi IFR
Lector univ.dr. Monica AVRAMESCU

Secretară - coordonare strategică şi tactică a activităţii de evidenţă a documentelor specifice ID – Gabriela DINCĂ

Secretară - coordonare strategică şi tactică a activităţii de evidenţă a documentelor specifice IFR – Margareta CONSTANTIN

Bibliotecă – coordonare strategică şi tactică a gestionării resurselor de studiu ID şi IFR
LILIANA NEG

 

Mai multe despre programele ID/FR ale Universităţii: DEPARTAMENTUL ID/IFR AL UNIVERSITATII SPIRU HARET

Program Centru IFR - ID

Program de consultații pentru studenții IFR