Regulamentul de organizare a Centrului IDIFR

Dovada autorizării Programului de studii Psihologie-IFR, HG 493/17 iulie 2013 publicat în M.O. nr. 447 din 22 iulie 2013

Hotărârea Senatului USH nr. 66/2 din 17 ianuarie 2012 privind organizarea programului de studii Psihologie la forma IFR

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

Componența echipei manageriale Centrul ID/IFR

Director Centru ID/IFR, coordonare a procesului ID şi IFR la nivel de Facultate – lector univ. dr. Simona MARICA

Coordonare a procesului didactic şi organizatoric la ID şi IFR - lector univ. dr. Oana PĂNESCU, lector univ. dr. Victoria STAN

Secretară - activitatea de evidenţă a studenților și a documentelor specifice ID – Gabriela DINCĂ

Secretară - activitatea de evidenţă a studenților și a documentelor specifice IFR – Luxița PREDA

Bibliotecă – gestionare a resurselor de studiu ID şi IFR - Liliana NEG POPESCU
 

Program Centru ID/IFR

Regulamentul de organizare si functionare a Centrului ID/IFR

Mai multe despre Departamentul ID/IFR al Universității:
DEPARTAMENTUL ID/IFR AL UNIVERSITATII SPIRU HARET