AUDIENŢE
Decan Conf. univ. dr. Beatrice MANU

Marți       14.00 - 16.00
Joi           12.00 - 14.00

Director de Departament             Lect. univ. dr. Loredana BĂNICĂ Joi           14.00 - 16.00

Prodecani

Lect. univ. dr. Victoria STAN

 

Conf. univ. dr. Daiana DUMBRĂVESCU                

Marți        10.00 - 12.00
Miercuri   10.00 - 12.00


Joi            10.00 - 12.00

Director Centrul ID-IFR

Lector univ. dr.  Loredana BĂNICĂ

Joi            16.00 - 18.00

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BUCUREȘTI

 1). Conf. univ. dr. Beatrice Manu - Președintele Consiliului

2). Lect. univ. dr. Loredana BĂNICĂ

3). Conf. univ. dr. Daiana DUMBRĂVESCU

4). Lect. univ. dr. Victoria STAN

5). Lect. univ. dr. Simona MARICA

6). Tudor DÎRVĂREANU, masterand, PCIP, anul I

7). Cosmin ROTUNĂ, student Psihologie IF, anul I

 

 COORDONATORII PROGRAMELOR DE STUDII

       PROGRAME DE LICENȚĂ  
       Psihologie IF Conf. univ. dr. BEATRICE MANU
  Lect. univ. dr. GABRIELA POPESCU
       Psihologie IFR Lect. univ. dr. LOREDANA BĂNICĂ
       Psihologie ID Lect. univ. dr. SIMONA MARICA
       Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Conf. univ. dr. LUCIAN NEGOIȚĂ
   
      PROGRAME DE MASTER  
      Coordonator domeniul de master Psihologie Conf. univ. dr. BEATRICE MANU
      Psihologie clinică și intervenție psihologică Prof. univ. dr. MATEI GEORGESCU
      Psihologie organizațională și managementul resurselor umane Conf. univ. dr. BOGDAN DANCIU
      Management educațional Conf. univ. dr. DAIANA DUMBRĂVESCU