Decan    Conf. univ. dr. Beatrice MANU

 AUDIENŢE

 Marți           14.00 - 16.00

 Joi               12.00 - 14.00

  Director

  de Departament

   Conf. univ. dr. Ancuța PLĂEȘU

 AUDIENŢE

 Miercuri      14.00 - 16.00

   Prodecani

 

 

  

   

   Director

   Centrul ID-IFR

   Lect. univ. dr. Victoria STAN 

 

 

   Lect. univ. dr.  Loredana BĂNICĂ

 

   Lect. univ. dr.  Simona MARICA

 AUDIENŢE

 Marți          10.00 - 12.00

 Miercuri     10.00 - 12.00

 Vineri         12.00 - 14.00


 AUDIENŢE

 Joi              12.00 - 14.00

CONSILIUL FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BUCUREȘTI

 

        1). Conf. univ. dr. Beatrice Manu - Președintele Consiliului

        2). Prof. univ. dr. Matei Georgescu

        3). Conf. univ. dr. Ancuța Plăeșu

        4). Lect. univ. dr. Simona Marica

        5). Lect. univ. dr. Pănescu Oana

        6). Boţoi M. E. Miruna Carmen - PIPP IF, an 2

        7). Mihăiţă R.I. Flaviu Georgian - Psihologie IF, an 2

 

COORDONATORII PROGRAMELOR DE STUDII

       PROGRAME DE LICENȚĂ  
       Psihologie IF Conf. univ. dr. BEATRICE MANU
Lect. univ. dr. GABRIELA POPESCU
       Psihologie IFR Lect. univ. dr. OANA PĂNESCU
       Psihologie ID Lect. univ. dr. SIMONA MARICA
       Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Conf. univ. dr. SEBASTIAN CHRIMBU
   
      PROGRAME DE MASTER  
      Coordonator domeniul de master Psihologie Conf. univ. dr. BEATRICE MANU
      Psihologie clinică și intervenție psihologică Prof. univ. dr. MATEI GEORGESCU
      Psihologie organizațională și managementul resurselor umane Conf. univ. dr. BOGDAN DANCIU