Decan: Conf. univ. dr. Beatrice MANU

PROGRAM AUDIENŢE

Marți        13.00 - 15.00

Joi             13.00 - 15.00

Prodecani:

Lect. univ. dr. Oana PĂNESCU

 

 

Asist. univ. dr. Victoria STAN

PROGRAM AUDIENŢE

Vineri       10.00 - 14.00

 

Luni         10.00 - 14.00

Director Departament:

Conf. univ. dr. Ancuța PLĂEȘU

PROGRAM AUDIENŢE

Joi            13.00 - 15.00

CONSILIUL FACULTĂŢII:

1.     Conf. univ. dr. Beatrice Manu

2.     Conf. univ. dr. Ancuța Plăeșu

3.     Lect. univ. dr. Simona Marica

4.     Lect. univ. dr. Pănescu Oana

5.     Prof. univ. dr. Matei Georgescu

6.     Boţoi M. E. Miruna Carmen - PIPP IF, an 1

7.     Mihăiţă R.I. Flaviu Georgian - Psihologie IF, an 1