Documente

Asigurăm fiecărei grupe de masteranzi câte un partener de practică. 

Cei care fac practica la partenerii de practica recomandați, vor completa pentru evaluarea finală Caietul de practica. 

Cei care fac practica pe cont propriu vor completa și vor transmite:

Cererea de practica

Conventie de practica FPSE student-Partener Extern

Caietul de practica

Atestatul de practica

 

Lista partenerilor de practica 2018-2019 sem I POMRU