Programare sesiune de examene de iarna 2020-2021

 
 

Anunt referitor perioade evaluari pe parcurs anul universitar 2020-2021

Evaluari pe parcurs anul universitar 2020-2021 - semestrele 1 și 2

Sesiune examene de restante 24-26.09.2020

Studenții care vor sa participe în sesiunea de de reexaminari pentru toti anii de studii in perioada 24-26.09.2020 trebuie să achite taxa de reexaminare și să trimită pe mail către secretariat cerere + dovada plății cel târziu până la ora 16 în ziua examenului. 

Programare examene de restante licenta Psiho IF 

Condițiile de participare la examene

În conformitate cu Regulamentul privind examinarea și notarea studenților din cadrul USH, art. 16, studenții care participă la examene au obligația de a prezenta examinatorului un act de identitate valabil (CI, carnet de student, pașaport)

Programare examene de iarna 2020

AN I 

AN II

AN III