Anunt referitor perioade evaluari pe parcurs anul universitar 2021-2022

Anunt referitor perioade evaluari pe parcurs anul universitar 2021-2022

Admitere 2021-2022

Metodologie_Admitere_Licenta_FPSE_2021_2022

Fisa-Chestionar_admitere_2021

FPSE_AL_5_Plan eseu

ANUNT privind modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice in sem. II, anul universitar 2020-2021

În semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, activitățile didactice se vor desfășura în modul online, prin utilizarea platformelor Google Meet și Blackboard (conform orarului afișat).

Accesul studenților în platforma e-learning Blackboard se face urmând link-ul http:ush.blackboard.com, pe baza contului primit (User Name și Password).

Link-ul de acces la platforma Google Meet, pentru fiecare disciplină, este anunțat studenților de către cadrul didactic titular, în contul cursului din platforma e-learning Blackboard.

Condițiile de participare la examene

În conformitate cu Regulamentul privind examinarea și notarea studenților din cadrul USH, art. 16, studenții care participă la examene au obligația de a prezenta examinatorului un act de identitate valabil (CI, carnet de student, pașaport)

Condițiile de participare la examene

În conformitate cu Regulamentul privind examinarea și notarea studenților din cadrul USH, art. 16, studenții care participă la examene au obligația de a prezenta examinatorului un act de identitate valabil (CI, carnet de student, pașaport)