Anunț important echivalare credite

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților aprobat în ședința Senatului din data de 20.10.2020 precum și cu Procedura privind echivalarea situației școlare a studenților  - studenții care au absolvit cu diplomă de licență un alt program de studii pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior până la data de 5.03.2021 pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021.

Cererile se depun la secretariat împreună cu supliment de diplomă sau situația școlară (în copie), precum și cu fișa disciplinei respective de la instituția de învățământ absolvită anterior. 

Cererile vor fi analizate și soluționate de comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății. 

ANUNT ALEGERI CONSILIU FACULTATII

 

REZULTATE ADMITERE MASTER

REZULTATE ADMITERE MASTER PCIP 2020-2021 

REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2020-2021 

REZULTATE ADMITERE MASTER POMRU 2020-2021 ETAPA 2 

Rezultate admitere sesiunea II

REZULTATE 2020 PSIHOLOGIE IF SESIUNEA II

REZULTATE 2020 PSIHOLOGIE IFR SESIUNEA II

REZULTATE 2020 PSIHOLOGIE ID SESIUNEA II

REZULTATE 2020 PIPP IF SESIUNEA II

Anunț examen de licență

Stimați candidați Luni 21.09 se va susține proba I a examenului de finalizare a studiilor.

Accesați platforma Black board  cu CNP-ul și parola dumneavoastră începând cu ora 9:30 pentru a fi legitimați. Examenul va dura 2 ore 10:30-12:30.

Mult succes!

 

PasiSustinereExamenLicentaProba1-PSE_B

PasiSustinereExamenLicentaProba2-PSE_B

Anunț cu privire la desfășurarea interviurilor de admitere la programele de studii universitare de master septembrie 2020

Candidații înscriși la concursul de admitere pentru programele de studii de master din cadrul Facultății de Psihologie și Științe Educației, vor susține interviurile de admitere astfel:
 
Psihologie clinică și intervenție psihologică – 16 și 17 septembrie 2020
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane – 17 septembrie 2020
 
Candidații vor primi prin email codurile de identificare, link-urile de acces pe platforma Google Meet, data și intervalul orar în care vor susține interviurile cu comisiile de admitere.
Pentru a evita eventuale dificultăți de acces și întârzieri datorate acestora, candidații sunt rugați să acceseze platforma cu cel puțin 15 minute înainte de ora programată, așteptând ca membrii comisiei să le permită accesul