ATELIER: Managementul clasei de elevi - Conflictul și strategiile de intervenție

atelier managementul clasei si conflictele Iulia Postelnicu Page 1atelier managementul clasei si conflictele Iulia Postelnicu Page 2

Sesiunea de comunicări științifice studențești „Noi orizonturi în psihologie și științele educației”, 25 mai 2023

Afis sesiune studenti FPSE 25 mai 2023 2

PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

Echivalare credite de studii - semestrul II, anul universitar 2022-2023

În atenţia studenţilor care solicită echivalarea unor credite de studii

în semestrul II al anului universitar 2022-2023

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi cu Procedura privind echivalarea situației şcolare a studenţilor, studenții care au absolvit un alt program de studii, acreditat sau autorizat provizoriu să funcţioneze, pot depune cereri de echivalare a creditelor aferente unor discipline parcurse anterior în perioada 20.02.2023 – 06.03.2023 pentru semestrul II, anul universitar 2022-2023.

Cererile se depun la secretariat împreună cu suplimentul de diplomă în copie sau situația școlară în copie, precum și cu fișele disciplinelor pentru care se solicită echivalarea creditelor, emise de către instituția de învățământ absolvită anterior. 

Cererile vor fi analizate și soluționate de către comisiile de echivalare numite prin Hotărâre a Consiliului Facultății.